DKF KLAPS

26 sierpnia 2013

Spotkania w ramach DKF-u mają bardzo długa historię. Skupiają widzów żądnych nieco innych doznań filmowych  niż „zwykli” widzowie weekendowych seansów. Spotkania mające na celu pogłębianie wiedzy członków klubu na temat tej sztuki oraz jej popularyzację. Głównym sposobem realizacji tych celów są projekcje filmów o wysokich walorach artystycznych lub poznawczych. Jednak z założenia DKF nie ogranicza się tylko do takiej formy, uzupełniając projekcje o prelekcje, dyskusje, spotkania z twórcami, publikacje. Podczas projekcji prezentowane są najnowsze festiwalowe filmy, jak również filmy, które zapisały się grubą kreską w historii kina.

Seanse DKF odbywają się w każdy wtorek od miesiąca września do maja.