Oferta

ZARZĄDZENIE

z dnia 04.07.2014 roku

w sprawie pobierania opłat za wynajem pomieszczeń Śremskiego Ośrodka Kultury przy ul. Poznańskiej 4 i Mickiewicza 77 w Śremie.

 

§ 1

 

Z dniem 04.07.2014 roku ustalam co następuje:

 1. Opłata za wynajem sali widowiskowej Kinoteatru Słonko przy ul. Poznańskiej 4 w Śremie, w wersji podstawowej wynosi :
 • 150 zł netto za pierwszą godzinę oraz 100 zł netto za każdą następną godzinę wynajmu,
 • Do powyższych kwot nalicza się podatek VAT w wysokości 23%,
 • Przygotowanie sali Kinoteatru do wydarzenia 50 zł netto,
 • wynajem z obsługą większą niż jeden pracownik na 1 godzinę – do negocjacji.

 

 1. Opłata za wynajem sali widowiskowej Kinoteatru Słonko przy ul. Poznańskiej 4 w Śremie, w wersji rozszerzonej wynosi:
 • 300 zł netto za pierwszą godzinę oraz 200 zł netto za każdą następną godzinę wynajmu z pełną opcją techniczną (nagłośnienie, oświetlenie, cyfrowy projektor),
 • 200 zł netto za pierwszą godzinę oraz 130 zł za każdą kolejna godzinę wynajmu z wybraną jedną opcją techniczną,
 • Do powyższych kwot nalicza się podatek VAT w wysokości 23%,
 • Przygotowanie sali Kinoteatru do wydarzenia 50 zł netto,
 • wynajem z obsługą większą niż jeden pracownik na 1 godzinę – do negocjacji.

 

 1. Opłata za wynajem pomieszczeń Śremskiego Ośrodka Kultury przy ul. Mickiewicza 77 w Śremie wynosi:
 • wysokości 50 zł netto za pierwszą godzinę oraz 30 zł netto za każdą następną godzinę wynajmu,
 • Do powyższych kwot nalicza się podatek VAT w wysokości 23%,
 • Przygotowanie pomieszczeń Śremskiego Ośrodka Kultury do wydarzenia 50 zł netto.

 

§ 2

 

Istnieje możliwość negocjacji cen w przypadku:

 • wynajmu sal i pomieszczeń na zajęcia i imprezy kulturalne,
 • wynajmy odbywające się regularnie w ciągu dłuższego okresu np. roku szkolnego, kalendarzowego,
 • wynajmy na imprezy niestandardowe, których obsługa i zapotrzebowanie sprzętowe wybiega poza przyjęte niniejszym zarządzeniem opcje.

Negocjacje cen mogą zostać podjęte z Dyrektorem Śremskiego Ośrodka Kultury po wcześniejszym dostarczeniu kompletnego scenariusza imprezy uwzględniającego godziny wynajmu i  dokładne zapotrzebowanie sprzętowe.

 

§ 3

 

Wpłat za wynajmy dokonuje się gotówką za pośrednictwem kasy lub przelewem na rachunek bankowy Śremskiego Ośrodka Kultury na podstawie dowodu księgowego.

 

§ 4

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowości pobierania opłat prowadzi się ewidencję czasu wynajmu pomieszczeń w formie założonych na ten cel zeszytów.
 2. Miejsce przechowywania zeszytów jest adekwatne do miejsca wynajmu, jeden zeszyt w Kinoteatrze „Słonko” przy ul. Poznańskiej 4, drugi w Śremskim Ośrodku Kultury przy ul. Mickiewicza 77 w Śremie.
 3. Za wpisy w zeszycie odpowiada pracownik obsługujący wynajem.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.