Regulamin

REGULAMIN

Regulamin określa zasady korzystania z „Kinoteatru Słonko” w Śremie

Szanowni Klienci!

I.     Postanowienia ogólne

1. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

2. Wstęp do sali kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonej sali, dniu i na wyznaczoną godzinę.

4. Jeden bilet uprawnia do udziału w seansie filmowym tylko jedną osobę.

5. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.

6. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.

  • Na projekcje filmów obowiązują ceny biletów:

seanse 2D

  • Normalny: 15 zł
  • Ulgowy: 12 zł (bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom).
  • Grupowy: 10 zł (bilety grupowe są sprzedawane dla grup od 10 osób).

seanse 3D

  • Normalny: 19 zł
  • Ulgowy: 15 zł (bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom).
  • Grupowy: 12 zł (bilety grupowe są sprzedawane dla grup od 10 osób).
  • Okulary: 5 zł

seanse DKF

  • Normalny: 12 zł
  • Ulgowy: 10 zł (bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom).

Za bilet zakupiony przez Internet serwis Bilety24 pobiera prowizję w wysokości 1 zł.

Jednocześnie informujemy, iż w/w ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

7. Podczas seansów filmowych zabrania się:

a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 4.02.1994 r.)

Działania tego typu są nielegalne.

b) korzystania z telefonów komórkowych

c) głośnego zachowania, zakłócającego odbiór oglądanego filmu

8. Na terenie obiektu „Kinoteatru Słonko” obowiązuje zakaz palenia.

9. Toalety przeznaczone są tylko i wyłącznie dla klientów Kinoteatru Słonko.

10. Na teren kinoteatru obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

11. Na teren kinoteatru obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu, środków odurzających i narzędzi niebezpiecznych.

12. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną wpuszczone na teren kinoteatru.

13. Za rzeczy pozostawione na sali nie ponosimy odpowiedzialności, rzeczy znalezione na terenie kina będą do odbioru  w kasie kinoteatru, w terminie 30 dni od daty znalezienia.

14. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie porządku w sali.

15. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, po uprzednim upomnieniu widz może zostać wyproszony  z kinoteatru Słonko, a w skrajnych przypadkach pracownicy mają obowiązek wezwać Policję.

 

II.      Postanowienia szczegółowe

1. Kasa kinoteatru czynna jest na godzinę przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu seansem, a zamykana 15 min. po rozpoczęciu ostatniego seansu.

2. Zwrotu lub zamiany biletu można dokonać najpóźniej 15 minut przed

rozpoczęciem seansu na jaki został on zakupiony okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym

3. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup minimum 10 osobowych.

4. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom

oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy kasie biletowej.

5. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu.

6. Zwrot za bilety na film jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu.

7. Dzieci do lat 3 wchodzą na seans bezpłatnie.

8. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu w następujących, szczególnych przypadkach:

a) w przypadku, gdy osoba jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem

środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub

swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych widzów.

b) osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza

się uczestniczenie w seansie filmowym, chyba, że jest w towarzystwie

opiekuna prawnego.

c) Sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli kinoteatru Słonko.

d) Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem KONTRAHENTÓW.

 

III.     Postanowienia końcowe

1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Dyrekcji Śremskiego Ośrodka Kultury.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.07.2015.

 

REGULAMIN

Regulamin określa zasady korzystania z „Kinoteatru Słonko” w Śremie.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego
i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.