Regulamin

REGULAMIN

Regulamin określa zasady korzystania z Kinoteatru Słonko w Śremie

Szanowni Klienci!

I.     Postanowienia ogólne

1. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

2. Wstęp do sali kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonej sali, dniu i na wyznaczoną godzinę.

4. Jeden bilet uprawnia do udziału w seansie filmowym tylko jedną osobę.

5. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.

6. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.

– Na projekcje filmów obowiązują ceny biletów:

seanse 2D

 • Normalny: 19 zł
 • Ulgowy: 16 zł (bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom, emerytom i rencistom oraz posiadaczom karty Rodzina 3+ oraz Śremskiej Karty Seniora. Sprzedaż biletu ulgowego następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z ulgi)
 • Grupowy: 14 zł (bilety grupowe są sprzedawane dla grup od 10 osób)
 • Karta Rodzina 3+ Normalny: 16 zł
 • Karta Rodzina 3+ Ulgowy: 14 zł
 • Śremska Karta Seniora: 16 zł

seanse 3D

 • Normalny: 23 zł
 • Ulgowy: 20 zł (bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom, emerytom i rencistom oraz posiadaczom karty Rodzina 3+ oraz Śremskiej Karty Seniora. Sprzedaż biletu ulgowego następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z ulgi)
 • Grupowy: 16 zł (bilety grupowe są sprzedawane dla grup od 10 osób)
 • Karta Rodzina 3+ Normalny: 19 zł
 • Karta Rodzina 3+ Ulgowy: 17 zł
 • Śremska Karta Seniora: 19 zł
 • Okulary: 5 zł

seanse DKF

 • Normalny: 16 zł
 • Ulgowy: 14 zł (bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom, emerytom i rencistom oraz posiadaczom karty Rodzina 3+ oraz Śremskiej Karty Seniora. Sprzedaż biletu ulgowego następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z ulgi)

– Za bilet zakupiony on-line, serwis Bilety24 pobiera następującą prowizję:

 • zakup biletu do 19 zł włącznie – 1 zł brutto
 • zakup biletu od kwoty 20 zł do 49 zł włącznie – 3 zł brutto
 • zakup biletu od kwoty 50 zł do 100 zł włącznie – 5 zł brutto
 • zakup biletu powyżej 101 zł – 6,50 zł

 – Nie ma możliwości zwrotu biletów zakupionych poprzez serwis Bilety24. Możliwość zwrotu biletu zakupionego poprzez serwis Bilety24, istnieje tylko w przypadku gdy wydarzenie zostanie odwołane czy przesunięte na inny termin lub godzinę.

 – Zwrot za bilety zakupione w kasie Kinoteatru Słonko jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu

– Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom, emerytom i rencistom oraz posiadaczom karty Rodzina 3+ oraz Śremskiej Karty Seniora. Sprzedaż biletu ulgowego następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z ulgi.

– Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu Kinoteatru Słonko

Jednocześnie informujemy, iż w/w ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

7. Podczas seansów filmowych zabrania się:

a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 4.02.1994 r.)

Działania tego typu są nielegalne.

b) korzystania z telefonów komórkowych

c) głośnego zachowania, zakłócającego odbiór oglądanego filmu

8. Na terenie obiektu Kinoteatru Słonko obowiązuje zakaz palenia.

9. Toalety przeznaczone są tylko i wyłącznie dla klientów Kinoteatru Słonko.

10. Na teren kinoteatru obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

11. Na teren kinoteatru obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu, środków odurzających i narzędzi niebezpiecznych.

12. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną wpuszczone na teren kinoteatru.

13. Za rzeczy pozostawione na sali nie ponosimy odpowiedzialności, rzeczy znalezione na terenie kina będą do odbioru  w kasie kinoteatru, w terminie 30 dni od daty znalezienia.

14. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie porządku w sali.

15. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, po uprzednim upomnieniu widz może zostać wyproszony  z kinoteatru Słonko, a w skrajnych przypadkach pracownicy mają obowiązek wezwać Policję.

 

II.      Postanowienia szczegółowe

1. Kasa kinoteatru czynna jest na godzinę przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu seansem, a zamykana 15 min. po rozpoczęciu ostatniego seansu.

2. Zwrotu lub zamiany biletu można dokonać najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem seansu na jaki został on zakupiony okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym.

3. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup minimum 10 osobowych.

4. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy kasie biletowej.

5. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu.

6. Zwrot za bilety zakupione w kasie jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu.

7. Zgodnie z regulaminem serwisu Bilety24, bilet zakupiony w serwisie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zmiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów art 16 ust 2 pkt 2.

8. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu w następujących, szczególnych przypadkach:

a) w przypadku, gdy osoba jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem

środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub

swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych widzów.

b) osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza

się uczestniczenie w seansie filmowym, chyba, że jest w towarzystwie

opiekuna prawnego.

c) Sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Kinoteatru Słonko.

d) Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem KONTRAHENTÓW.

9. „Obsługą sprzedaży biletów online ze strony Śremskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 77, 63-100 Śrem (Kinoteatru Słonko, ul. Poznańska 4, 63-100 Śrem) zajmuje się operator: Serwis Bilety24, którego właścicielem jest firma firma DialCom24 Sp. z o.o. (60-327 Poznań, ul.  Kanclerska 15), mail: info@bilety24.pl, tel.:61 642 92 36 wew. 1 fax.:61 642 90 31, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000306513 Wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

Złożenie zamówienia online przez Kupującego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Śremski Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 77, 63-100 Śrem (Kinoteatr Słonko, ul. Poznańska 4, 63-100 Śrem) danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia i wszelkich, niezbędnych działań z tym związanych, w szczególności w celu uczestnictwa w wydarzeniu, wystawienia dokumentu zakupu i obsługi reklamacji związanej z wydarzeniem.”

 

III.     Postanowienia końcowe

1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Dyrekcji Śremskiego Ośrodka Kultury.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.03.2021.

 

REGULAMIN

Regulamin określa zasady korzystania z Kinoteatru Słonko w Śremie.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego
i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

 

Skip to content